Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Carta de serveis

CARTES DE SERVEIS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA I COMPLIMENT DE COMPROMISOS

Què és una carta de serveis?

Amb l’objectiu de reforçar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania i la informació pública, el Consell Comarcal de l’Anoia ha elaborat un recull de cartes de serveis.

S’impulsa així la gestió de la qualitat i el compliment de la normativa en matèria de transparència i bon govern, concretament l’article 59 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon govern.

Les cartes de serveis són documents públics mitjançant els quals s’informa a la ciutadania dels serveis públics que s’ofereixen, tant d’abast intern com extern, així com, de les condicions d’accés, els compromisos de qualitat adquirits, i els drets i deures que tenen els ciutadans en qualitat d’usuaris de les prestacions municipals.

Anualment, totes elles són avaluades i revisades, ja que constitueixen un instrument viu, sotmès a un seguiment i avaluació periòdica i transparent. Són també una eina de gestió, ja que implica respondre millor a les necessitats i expectatives de les persones usuàries del servei i permet manifestar el seu rendiment i eficàcia públicament.

Finalitat de les cartes de serveis

  • Apropar l’administració a la ciutadania.
  • Informar dels serveis que presta el Consell Comarcal de l’Anoia
  • Treballar per garantir a la ciutadania el dret a una bona administració establint un nivell adequat de qualitat dels serveis i controlant el seu manteniment.

A qui van dirigides?

S’orienten a la satisfacció de les necessitats i expectatives dels usuaris dels serveis comarcals

Contingut de les cartes de serveis

Totes les cartes de serveis presenten la mateixa estructura:

  • La seva funcionalitat
  • La seva oferta
  • A qui s’adreça el servei?
  • El compromís del servei
  • Contacte (adreces, telèfons i horaris)
  • Compliment dels compromisos

Cartes de serveis disponibles al Consell Comarcal de l’Anoia:

Servei d'Orientació Laboral

Servei Comarcal de Joventut

Servei a l'empresa

Servei de Formació

SIAD Anoia

Servei de Mediació Ciutadana

Valoració dels serveis:

Podeu transmetre la vostra opinió o experiència a través dels canals establerts pel Consell Comarcal de l’Anoia

Felicitacions, queixes, propostes o suggeriments