Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convivència

Aquest eix fa referència als aspectes més directament relacionats amb la construcció d’una identitat comuna i compartida tant per les persones oriündes de cada municipi com per totes aquelles que han anat arribant en els últims anys. Sentir-se part d’un territori no és quelcom que depengui només d’un mateix, sinó que necessita també d’una actitud integradora i oberta per part del conjunt de la ciutadania. Així mateix cal prestar atenció a com i qui forma les diferents xarxes de relació i a les oportunitats de participació existents per tots els ciutadans i ciutadanes.

Alguns dels projectes que s’inclouen en aquest eix són:

Servei de Mediació Ciutadana

El Servei de Mediació Ciutadana és un servei públic d’atenció a tota la ciutadania, especialitzat en la prevenció i la resolució de conflictes entre ciutadans dins l’àmbit comunitari.

L’objectiu principal del servei és desplegar un ventall d’accions que promoguin la convivència ciutadana i el paper actiu dels ciutadans en la resolució dels seus propis conflictes.

Objectius:

  • Facilitar als serveis públics, persones i entitats socials del territori, la mediació i la gestió de conflictes com a recurs per al canvi constructiu de les relacions entre les persones que conformen comunitats socials heterogènies.
  • Treballar en la prevenció i resolució de conflictes comunitaris que impliquen a la població, amb independència de la seva procedència i origen sociocultural.
  • Assessorar i treballar conjuntament amb els diferents serveis municipals en intervencions adreçades a la prevenció i gestió de conflictes

Es pot contactar amb el Servei de Mediació Ciutadana de l’Anoia a través de l’adreça electrònica mediacio@anoia.cat

Formació antirumors

Curs de formació al voltant dels prejudicis, estereotips i rumors oferta a diferents agents del territori i amb dos tipus de modalitat: sensibilitzadora, trencant els prejudicis propis dels participants i reflexionat sobre els rumors existents i capacitadora, desenvolupant les capacitats i habilitats comunicatives per contrarestar els rumors que s’escolten en el dia a dia. Els principals continguts del curs es centraran en la construcció dels imaginaris, elements i definicions teòriques i estratègies per contrarestar els rumors. Els temes tractats no només giraran al voltant de la població estrangera sinó també d’altres minories ètniques així com altres col•lectius estereotipats (dones, joves, classe social,...). En funció del perfil del públic destinatari el format i continguts poden variar.

Tallers de pares i mares

Els tallers estan dirigits a famílies dels centres educatius i es realitzen al migdia (15h-17h) per facilitar l’assistència. L’objectiu és facilitar la interrelació entre els pares d’origen estranger i la resta de pares del centre. Es calcula una duració aproximada de 30h repartides al llarg de tot el curs escolar. Les activitats a desenvolupar en els tallers poden ser molt variades.

Tallers per a la convivència als IES

Tallers de mínim 45’ que s’adrecen a alumnat de centres educatius de primària i secundària de la comarca. Els tallers estan dividits en cinc mòduls complementaris entre ells:

  •  On hi ha persones, hi ha conflictes
  •  Comunicació oberta
  •  Expressió d’emocions i sentiments
  •  Cooperació i resolució de conflictes
  •  Mediació

Hi ha la possibilitat de centrar el taller en un sol mòdul o combinar els que es creguin més oportuns segons les característiques del grup classe. Les dinàmiques de cada mòdul s’adaptaran a l’edat dels participants.

Assessorament a entitats i suport en la creació de noves

Programa d’assessorament a entitats interessades o sensibilitzades amb la necessitat d’obrir-se als nous col·lectius que estan arribant als municipis. El programa pot donar suport en la recerca d’estratègies d’informació i captació de nous socis i en la difusió d’actes i activitats.

Paral·lelament, el programa pretén donar suport a col·lectius que no estan organitzats per la creació de noves entitats més representatives dels seus interessos. Ajudant en la constitució de l’entitat i en la creació d’estatuts de funcionament i dinàmiques de treball igualitàries.

Finalment, es posarà un especial èmfasis en fomentar la interrelació entre aquestes noves entitats i aquelles que ja existeixin al territori.