Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ajuts Lloguer 2024

AJUT LLOGUER 2024 PER A PERSONES DE 36 A 64 ANYS

Termini per presentar les sol·licituds: del 15 d'abril a les 09:00 hores i fins al 10 de maig del 2024 a les 14:00 hores.

Documentació que cal aportar:

1.- DNI'S.

2.- Llibre de Família si n'hi ha fills menors.

3.- Contracte de lloguer.

4.- Rebuts de lloguer pagats de gener 2024 fins l'actualitat.

5.- Certificat de Titularitat bancària o document SEPA (adjunt a la
sol·licitud) segellat pel banc.

Les sol·licituds es poden fer telemàticament a la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge mitjançant IdCATmòbil en el següent enllaç:

habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=2.