Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Prevenció d’Incendis

Presentació

El Consell Comarcal de l’Anoia dóna suport a la Prevenció d’Incendis Forestals a través de la signatura d’un conveni anual amb la Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF de l’Anoia.

Prevenció d'Incendis

 

Objectius:

Donar suport a les 28 ADF de la comarca de l’Anoia en les següents activitats:

  • Legalització, contractació, replantejament i direcció de les obres dels Plans Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI).
  • Coordinació d’aquestes obres amb la resta de treballs de prevenció que realitzen les administracions.
  • Control i manteniment de les xarxes de radio-telecomunicacions.
  • Adquisició, homologació, millora, manteniment i inventari dels equips d’extinció.
  • Formació dels membres de les ADF a través de cursets i simulacres.
  • Assessorament i coordinació de les activitats administratives que es realitzen pel compliment de la legislació vigent i per l’accés als ajuts públics i privats.
  • Elaboració amb la cooperació dels bombers i les administracions, de protocols comarcals d’actuació en cas d’incendi.
  • Coordinació i gestió del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI).

>> www.federacioadfanoia.cat