Consell Comarcal de l'Anoia

Benvinguts al Consell Comarcal de l'Anoia
    
Error
 • JFTP::login: Unable to login
 • JFTP::mkdir: Bad response
 • JFTP::chmod: Bad response
 • JFTP::mkdir: Bad response
 • JFTP::chmod: Bad response
 • JFTP::mkdir: Bad response
 • JFTP::chmod: Bad response

Servei de Certificació digital (IDCAT)

 • PDF

ID-CAT

 

 

 

 

Un Certificat Digital és un document digital mitjançant el qual un tercer confiable (una autoritat de certificació) garanteix la vinculació entre la identitat d'un subjecte o entitat i la sevaclau pública.

El consell comarcal de l’anoia emet certificats digitals per a:

Que hi diu l’ordenança reguladora de l’administració electrònica del Consell Comarcal de l’Anoia.

Article 19. Identificació i acreditació de la voluntat dels òrgans administratius

 • Les entitats integrades a l'Administració comarcal podran utilitzar per a la seva identificació electrònica i per a l'autenticació dels documents electrònics que produeixin els sistemes següents:
  • Sistemes de signatura electrònica basats en la utilització de certificats de dispositiu segur o un mitjà equivalent que permeti identificar la seu electrònica de l'Administració comarcal i l'establiment de comunicacions segures.
  • Sistemes de signatura electrònica reconeguda del personal al servei de l'Administració comarcal.
  • Sistemes de signatura electrònica basats en certificats digitals de segell electrònic per a l'actuació administrativa automatitzada.
E-administració Servei de Certificació digital IDCAT