Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Sistemes avançats d’assistència a la conducció (ADAS)

Objectiu general
Realitzar la manipulació, substitució i calibrat dels diferents elements que intervenen en els sistemes avançats d'ajuda a la conducció (ADAS) que equipen els vehicles.


Requisits d'accés de l'alumnat

Acomplir com a mínim algun dels següents requisits:

  • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
  • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família professional.
    Si no disposa del nivell acadèmic indicat, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Modalitat:

Format:

Destinataris:

Municipi:

Duració: 70 hores

Data inici curs: 09/09/2024

Data fi de curs: 3 d'octubre de 2024

Adreça: C/ Tecnologia, 1
Preinscripció a la formació