Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Programa de Reagrupament Familiar

La finalitat d’aquest projecte té una doble vessant. En primer lloc pretén donar suport a les persones que han engegat un procés de reagrupament familiar i a les seves famílies i, en segon lloc, vol ser una eina per afavorir el desenvolupament de polítiques d’acollida anticipades al municipi.

Objectius

  • Informar i assessorar les persones que volen reagrupar els seus familiars, sobre totes les qüestions que el preocupin en relació al procés engegat.
  • Informar dels objectius i dels beneficis del Servei d’Acollida Itinerant.
  • Promoure l’ús del servei per part de les persones reagrupants i reagrupades.
  • Aconseguir la informació necessària sobre cada procés de reagrupament per poder desenvolupar polítiques d’acollida amb anticipació.
  • Oferir informació bàsica a les persones nouvingudes sobre el funcionament dels serveis i els recursos de la societat que els acull per afavorir la seva autonomia i la seva integració social.

El projecte reagrupem funciona en aquells municipis on està establert el servei d’acollida itinerant. Si algun municipi està interessat en engegar-lo pot posar-se en contacte amb la tècnica de polítiques migratòries del Consell Comarcal de l’Anoia.