Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

NEXES

El PROJECTE NEXES és un dispositiu ocupacional específic per oferir recursos i generar noves sinergies entre serveis, agents, administracions, entitats, persones usuàries i empreses de la comarca. 

Es tracta d’un servei que aporta qualitat afegida al procés d'orientació i als Serveis Locals d’Ocupació comarcals. El projecte es composa de dues accions principals: 

1. PÍNDOLES COMPETENCIALS ACTIVA’T, PARTICIPA I PREPARA’T (APP) 

S'ofereixen sessions grupals de forma estable durant tot l'any, on es treballen aspectes específics de les diferents competències requerides pel teixit productiu del territori. Es formulen de forma conjunta amb la resta de serveis i empreses tenint en compte les necessitats detectades.  

Són accions d’accés obert a tota la població potencialment activa de la comarca i es duen a terme a la seu del Consell Comarcal de l'Anoia o bé descentralitzades depenent de la demanda i necessitat expressada.  

Els objectius de les APPs són: 

- Millorar la motivació i el coneixement de les persones participants, així com les seves competències, a fi d’ajudar les persones en la seva recerca activa de feina. 

- Entrenar i millorar les competències aportades per la persona.  

2. PRÀCTIQUES A EMPRESA 

El projecte sustenta les pràctiques a partir d’un conveni de col·laboració entre l’empresa i la persona practicant així com una assegurança mèdica per cobrir possibles accidents laborals. 

La metodologia de les pràctiques a empresa es basa en un acompanyament a la persona participant previ a l'inici de pràctiques, durant l'estada en empresa i al finalitzar les pràctiques.  

El seguiment és personalitzat, a mida de les necessitats de la persona i de les tasques que ha de dur a terme, tenint especial cura en l'adaptabilitat a l'empresa acollidora i el seu pla de pràctiques i treballant aspectes claus competencials.  

En cas d’estar interessats o voler ampliar la informació al respecte, preguem us poseu en contacte amb aeo@anoia.cat

Subvencionat per la Diputació de Barcelona i cofinançat pel Consell Comarcal de l’Anoia, pel que no suposa cap cost per les empreses, ajuntaments i d’altres agents del territori que hi participin.