Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

ORIENTA

El programa Orienta és un servei personalitzat d'orientació professional i d'acompanyament a la inserció dut a terme pel Consell Comarcal de l'Anoia, subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.  

En el desenvolupament del programa es realitzen accions d'orientació i d'acompanyament a la inserció individuals i grupals que permeten identificar i desenvolupar les competències necessàries en el context laboral per millorar l'ocupabilitat de les persones demandants d'ocupació i facilitar la seva inserció mitjançant el coneixement de l'entorn productiu i la prospecció del mercat de treball.   

L'actuació d'orientació i acompanyament a la inserció consisteix en un procés d'orientació professional personalitzat, assessorament i informació per a l'ocupació mitjançant el qual s'acompanya la persona participant en la definició del seu projecte professional per tal que assoleixi un coneixement, desenvolupament i millora de les seves potencialitats i competències, amb la finalitat d'aconseguir una presa de decisions adient per a la seva inserció.  

Al Consell Comarcal de l'Anoia, les persones destinatàries són persones en situació de vulnerabilitat, prioritzant els col·lectius següents; persones en situació d'atur de llarga durada, persones actives que volen millora la seva ocupabilitat i persones que cobren la Renda Garantida de Ciutadania o l’Ingrés mínim Vital, residents a la comarca.  

Les persones seran ateses des de la Unitat d'Orientació, ubicada al Consell Comarcal de l'Anoia, amb cita prèvia dins de l’horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 8h a 15h. 

Aquest programa té una durada de 12 mesos.   

Aquestes actuacions estan subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuades d’acord amb les condicions establertes al Programa Orienta regulat per la ORDRE EMT/395/2022, de 22 de març,  per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Orienta  (SOC - Orienta).