Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Beques Menjador (Ajuts Individuals de Menjador)

L’objecte de la subvenció és l’atorgament d’ajuts individuals per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en centres de segon cicle d’educació infantil (EINF-2C), educació primària (EPRI), secundària (ESO) de jornada partida a més d’educació especial (EE) de centres públics i concertats de la comarca de l’Anoia, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal l’Anoia per al curs.

Bases 2020-2021

Convocatòria 2020-2021

MODEL 1 Imprès de sol·licitud d’ajut individual de menjador curs 2020-2021

MODEL 2 Imprès de sol·licitud d’ajut individual de menjador curs 2020-2021

Imprès de compactació ajut de menjador escoles gestionades per Eurest curs 2020-2021

Imprès de compactació ajut de menjador amb altra gestió curs 2020-2021

Imprès de compactació ajut de menjador Escoles Conertades curs 2020-2021

Imprès de baixa del servei de menjador curs 2020-2021

Imprès de renúncia del servei de menjador curs 2020-2021