Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ajuts Individuals de Menjador

L’Objecte d’aquests ajuts es ajudar l’escolarització dels fills en edat escolar de les famílies de la comarca de l’Anoia que cursin educación infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria (ESO), que tinguin dificultats socials, econòmiques i/o geogràfiques d’accés al centre escolar, als quals no correspon la gratuïtat del servei de menjador, per tal que puguin gaudir d’un ajut que els permeti utilitzar el servei de menjador escolar.

El Consell Comarcal de l’Anoia, atorgarà els ajuts individuals de menjador, d’acord amb els criteris normatius de les Bases per a la concessió d’ajuts individuals de menjador.

Sol·licitud Ajut de Menjador 2019-2020 [700KB]
Bases menjador 2019-2020 [400KB]
Convocatòria d’ajuts individuals de menjador curs 2019-2020 [80KB]