Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

OLH – Oficina Local Habitatge

L’Oficina Local de l’habitatge de l’Anoia ubicada a la seu del Consell Comarcal de l’Anoia, a la plaça Sant Miquel, 5 d’Igualada, forma part de les activitats de l’Àrea de Serveis Territorials i Habitatge del Consell Comarcal.

L’OLH presta els serveis d’assessorament, tramitació i inspecció dels ajuts per la Rehabilitació d’habitatges que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya atorga, els serveis de tramitació i gestió de cèdules d’habitabilitat de nova ocupació i habitatge usat, els serveis de Borsa de mediació per al lloguer social entre propietaris d’habitatges buits i possibles llogaters, els serveis de informació i assessorament en matèria de deute hipotecari i pèrdua d’habitatge i els serveis de tramitació del Registre de sol·licitants d’HPO.

Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social de l’Anoia

 

Atenció Oficina Local d’Habitatge del 02 de juliol al 15 de setembre de 2018:

  • Dilluns: 09:00 a 13:00 hores
  • Dimecres: 09:00 a 13:00 hores

Cèdules d’Habitabilitat: de dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 hores

 

Documentació /sol·licituds:

Informació Llogater Borsa
Informació Propietari Borsa 
Sol·licitud Duplicat Cèdula 
Sol·licitud Inscripció Borsa
Sol·licitud RSHPO
Sol·licitud Subvenció Lloguer 2018_1 
Sol·licitud Subvenció Lloguer 2018_2