Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

OLH – Oficina Local Habitatge

L’Oficina Local de l’habitatge de l’Anoia ubicada a la seu del Consell Comarcal de l’Anoia, a la plaça Sant Miquel, 5 d’Igualada, forma part de les activitats de l’Àrea de Serveis Territorials i Habitatge del Consell Comarcal.

L’OLH presta els serveis d’assessorament, tramitació i inspecció dels ajuts per la Rehabilitació d’habitatges que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya atorga, els serveis de tramitació i gestió de cèdules d’habitabilitat de nova ocupació i habitatge usat, els serveis de Borsa de mediació per al lloguer social entre propietaris d’habitatges buits i possibles llogaters, els serveis de informació i assessorament en matèria de deute hipotecari i pèrdua d’habitatge i els serveis de tramitació del Registre de sol·licitants d’HPO.

Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social de l’Anoia

 

ATENCIÓ SUBVENCIÓ LLOGUER 2018 DEL 18 AL 29 DE JUNY:


LLIURAMENT DE SOL·LICITUDS AMB REVISIÓ I COMPULSA DE DOCUMENTACIÓ:

DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES:       09:00 a 13:00 h

 

LLIURAMENT DE SOL·LICITUDS (AMB APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PRÈVIAMENT COMPULSADA):

DILLUNS A DIVENDRES:                         08:00 a 14:00 h

 

Documentació /sol·licituds: