Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Celebració de l’Assemblea General del Consell de la Gent Gran de l’Anoia

21 de març de 2014

El proper dijous 27 de març a les 11 del matí se celebrarà l’Assemblea General del Consell de la Gent Gran de l’Anoia a la seu del Consell Comarcal de l’Anoia.
Enguany, l’ordre del dia de la convocatòria serà: ratificació de la designació dels membres de la Junta Permanent segons els estatuts aprovats l’any passat, l’aprovació de la memòria d’activitats del 2013 així com també la presentació de la proposta de pla de treball pel 2014.

En aquest últim punt, subratllar la voluntat que durant el 2014 el projecte del Voluntariat Sènior a l’Anoia segueixi en la mateixa línia reforçant la difusió i coneixença dels projectes on se sol·liciten persones grans voluntàries. Alhora, també es veu capdal la formació de la gent gran, ja sigui en forma de cursos, tallers, visites i xerrades. Seguidament a l’acta hi haurà un torn obert de paraules i finalment es donarà la propera convocatòria per a la següent Junta Permanent.

Tot seguit es donarà pas al representant de l’Oficina de la Gent Gran Activa de la Generalitat de Catalunya, Sr. Agustí Vilà, per celebrar l’acte precongressual al 7è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya. Ens informarà d’aquest esdeveniment i ratificarà els membres assistents a l’Acte Congressual que enguany se celebrarà el dia 1 d’octubre al Món Sant Benet.

Des del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia ens satisfà convidar, com cada any, a tots/es els tècnics/ques, professionals i altres de l’àmbit de la gent gran de la comarca així com també a la gent gran interessada per informar-se sobre què ha treballat, treballa i pot treballar el Consell de la Gent Gran de l’Anoia.

Last modified: 5 de febrer de 2018