Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Àrees

PRESIDÈNCIA

President

Junts
XAVIER BOQUETE I SAIZ

COMUNICACIÓ

Junts
JORDI BARÓN I ESCRICHE

ÀREA DE PROMOCIÓ COMARCAL

Vicepresident 1er 

PSC
JORDI CUADRAS I OLIVA

PROMOCIÓ ECONÒMICA, INFRAESTRUCTURES I COMERÇ

PSC
JORDI CUADRAS I OLIVA

TURISME

PSC
DANIEL GUTIÉRREZ I ESPARTERO

CONSUM

Junts
JORDI CASES I CAMATS

CAMPUS MOTOR

Junts
JORDI BARÓN I ESCRICHE

PROMOCIÓ TERRITORIAL

Junts
MARC SOLSONA i SANTOS

ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI

Vicepresident 2n

Junts
SANTI BROCH I MIQUEL

MEDI AMBIENT

Junts
JAUME RIBA I BAYO

TRANSICIÓ ENERGÈTICA

PSC
JORDI CUADRAS I OLIVA

CAMINS RURALS, PREVENCIÓ INCENDIS I OBRES

Junts
JORDI PARCERISAS I VALLS

INFRAESTRUCTRES I SERVEIS COMARCALS

Junts
SANTI BROCH I MIQUEL

ÀREA DE GOVERNACIÓ I RÈGIM INTERIOR

Vicepresidenta 3a

PSC
NOEMÍ TRUCHARTE I CERVERA

RÈGIM INTERIOR I GOVERNACIÓ

PSC
NOEMÍ TRUCHARTE I CERVERA

RELACIONS INSTITUCIONALS I PROGRAMES EUROPEUS

PSC
DANIEL GUTIÉRREZ I ESPARTERO

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I HISENDA

Vicepresident 4t

Junts
JOSEP LLOPART I GARDELA

HISENDA

Junts
JOSEP LLOPART I GARDELA

TRANSPARÈNCIA I NOVES TECNOLOGIES

PSC
MANUEL COCA I RODRÍGUEZ

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Vicepresidenta 5a

PSC
SANDRA FERNÁNDEZ I CUADRA

CULTURA I ESPORTS

Junts
RAFAEL GALVÁN I RODRÍGUEZ

COOPERACIÓ, CIUTADANIA I SALUT PÚBLICA

Junts
ROSA GARCIA I FLORES

EDUCACIÓ

PSC
CARME ZARAGOZA I OTÓN

JOVENTUT, FEMINISME I LGTBI

PSC
CARME CONZÁLEZ I ANJAUMA

ACCIÓ SOCIAL

PSC
SANDRA FERNÁNDEZ I CUADRA