Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Consell i municipis consensuen les polítiques juvenils que cal prioritzar en el Pla Nacional i el Pla Comarcal de Joventut

27 de novembre de 2013

La Taula comarcal de Joventut va reunir els regidors i regidores de la matèria i els representants del Consell i la Generalitat per detectar les principals necessitats en l’àmbit juvenil i prioritzar les línies de treball.

El Consell Comarcal de l’Anoia va acollir el 12 de novembre la Taula comarcal de regidors i regidores de Joventut, amb la presència també del conseller de Joventut, Xavier Brugués, i el coordinador territorial de Joventut de Barcelona, Oriol Martín. S’hi va convocar els regidors i regidores de Joventut de la comarca per crear un espai de debat i interlocució que va permetre detectar necessitats i problemàtiques, així com definir objectius i prioritzar les actuacions a dur a terme en polítiques de joventut. Les conclusions i resultats extrets de la Taula serviran  per a un doble objectiu.

D’una banda, en el marc del Pla Nacional de Joventut (PNJCat 2010), la Taula permetrà definir el Projecte Territori, que és la concreció de l’acció conjunta i coordinada del món local i de la Direcció General de Joventut per millorar les oportunitats d’emancipació i desenvolupament personal de les persones joves que viuen al nostre país.

D’altra banda, i tenint en compte que des del Consell Comarcal de l’Anoia s’està elaborant el nou Pla Comarcal de Joventut, la taula comarcal ha servit perquè els regidors i regidores de Joventut validin la diagnosi del Pla i prioritzin necessitats a nivell comarcal. Entre aquestes van destacar línies de treball relacionades amb l’emancipació juvenil, sobretot, i també amb els aspectes formatius i laborals, les dificultats per dinamitzar i informar els joves, la manca de recursos o les dificultats de mobilitat per la dispersió del territori, entre altres.

Els regidors i regidores van treballar i debatre conjuntament les prioritats estratègiques de la nostra comarca per fer front a les necessitats i problemàtiques juvenils que ens afecten. Amb aquest treballa previ, ara es definiran les actuacions que el Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal inclourà en el seu Pla Comarcal per als quatre anys vinents. Entre aquestes actuacions també es va reforçar la figura dels tècnics – dinamitzadors de joventut compartits com a figures clau que dissenyen i desenvolupen les polítiques de joventut en municipis petits.

Last modified: 5 de febrer de 2018