Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió Consell d’Alcaldes Consell Comarcal Anoia. 30 d’abril de 2024

30 d'abril de 2024

Reunió ordinària del Consell d’Alcaldes que tindrà lloc el proper dia 30 d’abril de 2024, a les 17:00 hores a la Seu del Campus Motor Anoia, Castellolí

ORDRE DEL DIA:

1. Presentació de l’Associació Catalana de Municipis, ACM

2. Presentació i identificació estratègies per al futur del comerç rural de l’Anoia

3. Presentació campanya: Prevenció de conductes de risc a Catalunya

4. Presentació equip de treball EAVA, Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia

5. Resum dels treballs realitzats en relació TIC’S amb els respectius Ajuntaments de la comarca

6. Punt d’accés motoritzat al Medi Natural

7. Presentació del SATJ, Serveis d’Atenció Tècnic-Jurídic als municipis

8. Precs i preguntes

Last modified: 30 d'abril de 2024