Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal comença a planificar el Pla de Joventut 2020-2024 amb professionals, agents i regidors de joventut

18 de novembre de 2019

El document vol aconseguir una foto fixa de la situació, descripció i diagnòstic del territori

Uns cinquanta professionals, agents i càrrecs electes de l'Anoia que treballen amb i per als joves es van reunir per treballar en el nou 'Pla Comarcal de Joventut' 2020-2024 el passat 7 de novembre a l'Espai Jove Can Muscons de Vilanova del Camí. Aquesta trobada es tracta d'un procés clau pel futur del territori dels joves anoiencs, en la mesura en què el Pla ha de constituir l'eina que guiï les accions en matèria de joventut i ha d’establir les bases a seguir els futurs quatre anys. 

A la jornada també han assistit la vicepresidenta 5a del Consell Comarcal de l’Anoia Carme Zaragoza, la Consellera de Joventut, Feminisme i LGTBI del Consell Comarcal de l'Anoia Carme González, i la coordinadora territorial de Joventut de Barcelona, Laura Ribalaiga qui va manifestar “Des de la Direcció General us demanem aquest encàrrec: que hi sigueu partícips”

La consellera Carme González explica que “el 'Pla Comarcal de Joventut' 2020-2024' pretén realitzar una foto fixa de la situació, descripció i diagnòstic del territori, sobre la base de documents anteriors i les aportacions ciutadanes. També es treballarà conjuntament amb les entitats, ajuntaments, agents econòmics i socials i teixit associatiu en l’elaboració i la posada en marxa del mateix. Els participants han treballat a partir d'una primera proposta de línies estratègiques i objectius per debatre, consensuar, anul·lar, substituir, matisar i prioritzar el procés participatiu”.

Per poder aconseguir la creació d’aquesta primera part del Pla, la jornada es va dividir en tres fases d’un procés participatiu que van incloure una àmplia fase informativa, una fase de diagnosi i definició dels objectius i els valors a seguir, i una última fase pràctica orientada a definir les accions a seguir en quatre grups diferenciats: Fem xarxa i fem comarca, Acompanyament a les transicions, Benestar i Salut, i Cohesió i participació.

La jornada va començar al matí amb la trobada amb professionals i agents de la comarca. El debat a desenvolupar, amb tots els agents implicats, es va basar en un primer document marc, l'elaboració del qual ha impulsat de manera participativa l’equip de professionals del servei Anoia Jove, en coordinació amb la resta d'àrees i personal tècnic de la Comarca.

A la tarda es va celebrar la trobada amb regidors de joventut de la comarca de l’Anoia. En aquesta sessió es van presentar els resultats més destacats de la diagnosi del Pla i les principals polítiques de joventut que es duen a terme, finalitzant amb una priorització d’àmbits a treballar.

Last modified: 18 de novembre de 2019