Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia dona a conèixer les societat i cultures de les persones i famílies nouvingudes per fer front al marc social cada dia més plural

7 de juny de 2011

El Consell Comarcal de l’Anoia, amb suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona, a través del Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania, va iniciar el 7 de juny un curs de formació introductori a les societats i cultures de les persones nouvingudes: Marroc, Xina, Amèrica Llatina i Equador, Països de l’est d’Europa i Romania.

En els darrers anys, l’arribada de població nouvinguda ha estat molt significativa i ha comportat importants canvis en l’estructura social. Promoure la integració de les persones i famílies nouvingudes a la societat d’acollida, vetllant al mateix temps per la cohesió social i la bona convivència en un marc de diversitat social i cultural es converteix en un repte cabdal per als ajuntaments que, des de la proximitat, han d’adaptar les seves eines i els seus recursos a un marc social cada cop més multicultural.

Disposar, en aquest sentit, de coneixement sobre les característiques de les societats i les cultures d’origen de les persones i famílies nouvingudes, resulta essencial per tal que, tant tècnics com polítics, puguin desenvolupar les seves responsabilitats en un marc social creixentment diversificat, amb nous costums, noves dinàmiques socials i noves demandes ciutadanes.

Amb aquesta voluntat, el Consell Comarcal de l’Anoia, ofereix aquest curs que està estructurat en quatre sessions. Cada sessió està dedicada a un dels països (o regions) objecte de treball del curs (Marroc, Xina,  Amèrica Llatina i Equador, Països de l’est d’Europa i Romania), de forma monogràfica, i comptarà amb ponents especialistes en cadascun dels àmbits. Així, de cada un d’ells, s’estudiarà les característiques territorials del país i/o regió; fets històrics, la situació socioeconòmica i sociopolítica, moviments migratoris, comunitats transnacionals, l’estructura social,  grups socials, expectatives de mobilitat social; la família i el gènere, el paper de la dona; ètnies; valors socials (en relació a l’educació, la salut, les relacions amb l’administració pública, etc.); tradicions i costums, el calendari festiu; concepcions i usos de l’espai públic, la llengua i la religió.

En el curs hi participen 21 persones de l’àmbit de les polítiques de diversitat i ciutadania i altres que, desenvolupant les seves tasques en altres àmbits del treball municipal tenen interès pel curs.

Last modified: 5 de febrer de 2018