Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia juntament amb altres 6 comarques plantegen noves línies estratègiques per crear ocupació i ajudar les empreses a ser més competitives

25 de març de 2012

Les actuacions s’emmarquen en el programa de cooperació de la Xarxa Territorial Hinterland

La setmana passada es va celebrar, al Consell Comarcal de l’Anoia, el plenari de la Xarxa Territorial Hinterland, presidit pel president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete, acompanyat del conseller de promoció econòmica, Josep Centelles i el director de l’Institut Català de Qualificacions Professionals, Salvador Solé,  i els representants de les entitats sòcies de les altres sis  comarques que integren la Xarxa; el Consell Comarcal del Garraf, Consell Comarcal de la Segarra, Consell Comarcal del Bages, el Consorci del Lluçanès, i el Consell Comarcal del Baix Penedès i Alt Penedès.

L’objectiu de la sessió era valorar els diferents aspectes de la cooperació institucional que s’ha tingut, des del 2008 fins a l’actualitat entre les 7 entitats i plantejar les línies de cooperació futures entre els 7 territoris, per tornar a renovar un conveni marc que converteixi la xarxa en un instrument útil d’actuació a les necessitats territorials i als nous períodes d’ajuts i directrius de la Unió Europea que finalitzen el 2013.

A més, al llarg de la sessió es va plantejar una proposta que té per objecte ampliar i especificar els àmbits de treballs comuns per aquest final de període, a fi d’efecte d’adaptar-se al màxim, als canvis establerts en l’estratègia de les noves polítiques actives d’ocupació que va presentar el govern de la Generalitat amb l’aprovació del Pla de desenvolupament de les polítiques actives 2012-2013, on prioritza col·lectius, sectors i territoris.
Així, es va plantejar prioritzar les actuacions destinades a l’ocupació i al col·lectiu de joves, bàsicament als joves amb baixa qualificació assolida i joves amb estudis secundaris o superiors però amb poca experiència professional. També vol donar especial èmfasis a la qualificació ja sigui per vies de formació o acadèmica, com d’experiència laboral. En aquest sentit, el director de l’Institut Català de Qualificacions Professionals va exposar el seu compromís per tal d’actualitzar el Catàleg de qualificacions i va oferir la possibilitat de seguir col·laborant amb la Xarxa territorial Hinterland per explorar nous projectes comuns.

El Consell Comarcal de l’Anoia juntament amb altres 6 comarques plantegen noves línies estratègiques per crear ocupació i ajudar les empreses a ser més competitivesLa sessió, també va posar sobre la taula els resultats assolits en el projecte HUB, (2010-2011), l’últim impulsat per la Xarxa Hinterland. El conseller de promoció econòmica del Consell Comarcal de l’Anoia, Josep Centellas,  va fer una molt bona valoració dels resultats i del sistema de treball en xarxa entre els 7 territoris. A més va destacar l’èxit d’haver fet un treball conjunt i de cooperació entre els actors del territori; centres formatius públics i privats, empreses i administració pública, per identificar accions de valor afegit per les 7 comarques.

Last modified: 5 de febrer de 2018