Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia reuneix a totes les regidories de serveis socials en una sessió de formació i informació

8 de febrer de 2012

El Consell Comarcal de l’Anoia va convocar a tots els regidors i regidores de serveis socials de la comarca per formar-los en matèria de polítiques socials en el món local i per informar-los de les novetats i compromisos per aquest nou any.

El passat dimarts 31 de gener tots els càrrecs electes responsables de les àrees de serveis socials dels seus respectius ajuntaments es trobaven al Consell Comarcal en una sessió formativa i informativa. El primer punt de l’ordre del dia va ser el voluntariat sènior, un projecte inclòs en el Pla comarcal de la Gent Gran que pretén fomentar el voluntariat de les persones grans amb el seu propi col·lectiu i també en el vessant intergeneracional. En aquest aspecte es vol realitzar una fira de projectes per vincular aquelles persones que podrien oferir-se amb iniciatives que puguin requerir de voluntariat.

El segon punt de l’ordre del dia va anar a càrrec de personal de la Diputació de Barcelona que va informar als regidors i regidores sobre el sistema de copagament del SAD (Servei d’Atenció Domiciliària). La intervenció dels tècnics va permetre aclarir dubtes com, per exemple, el càlcul de l’aportació d’un usuari segons la seva renda.

En tercer lloc, es va presentar el Pla de treball per a l’elaboració del Pla de Ciutadania i Convivència , un projecte a l’abast comarcal que comptarà amb el suport de la Diputació de Barcelona.

A continuació, es va presentar el Pla comarcal d’Igualtat a la comarca de l’Anoia, un compromís al qual es poden adherir tots els ajuntaments que ho desitgin. Es tracta d’un document que recull la voluntat del Consell Comarcal de l’Anoia de treballar per afavorir l’avenç cap a una societat més justa i equilibrada, i preveu una sèrie d’actuacions per contribuir als canvis que permetin una relació més igualitària entre dones i homes en tots els àmbits.

El següent tema tractat va ser el Servei Comarcal de Mediació Ciutadana, una eina comarcal de resolució de conflictes adreçada a qualsevol municipi de l’Anoia per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin resoldre els seus conflictes de forma dialogada, confidencial i gratuïta. A continuació, també es va presentar el Servei d’orientació a joves i famílies amb relació al consum de drogues.

Finalment, els alcaldes/es i regidors/es de serveis socials dels 32 municipis de l’Àrea Bàsica de serveis socials van rebre una sessió formativa sobre la legislació actual en matèria de polítiques socials en el món local. La sessió formativa tenia l’objectiu de fer una aproximació al marc legal vigent en el territori català en matèria de polítiques socials, aportar elements de millora en la presa de decisions a l’àmbit del serveis socials al territori, clarificar dubtes en relació al tractament de la informació vers la protecció i confidencialitat de dades i conèixer el suport que ofereix l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona als serveis socials municipals.

Last modified: 5 de febrer de 2018