Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia avança en l’elaboració del Nou Pla Comarcal de Joventut 

30 d'abril de 2024

El passat dijous, 25 d'abril, va tenir lloc una sessió tècnica que ha suposat un pas decisiu en l'elaboració del nou Pla Comarcal de Joventut de l'Anoia del Consell Comarcal de l’Anoia. Agents i professionals de diverses àrees relacionades amb el desenvolupament juvenil van dedicar temps i esforços a aquest esdeveniment, que es va desenvolupar a la Cova, Punt Jove de Capellades.

Durant la sessió, es va treballar per identificar la missió, la visió i els valors que guiaran l'elaboració i la implementació del Pla Comarcal de Joventut de l'Anoia. Aquesta exploració pretén establir una base clara per al treball futur.

Posteriorment, es van revisar els resultats de l'enquesta prèvia realitzada entre agents i professionals implicats en el desenvolupament juvenil a la comarca. A més, es van abordar els temes més rellevants identificats en aquesta enquesta, amb l'objectiu de desenvolupar estratègies i solucions adequades.

Un dels objectius de la sessió va ser també establir millores dels punts dèbils detectats durant el procés de planificació i en els resultats de les enquestes, amb l'objectiu de proposar millores i accions correctives. Aquesta part de la sessió ha estat fonamental per garantir que el Pla Comarcal de Joventut de l'Anoia sigui integral i efectiu.

Els esforços per crear el Nou Pla Comarcal de Joventut de l'Anoia continuen avançant, amb passos significatius cap a la seva finalització. El departament de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia, agraeix la implicació dels agents i professionals que van participar en aquesta sessió. 

Last modified: 30 d'abril de 2024