Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia concedeix ajuts de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda

6 de novembre de 2019

El Consell Comarcal de l'Anoia concedeix ajuts individuals de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda a la comarca de l'Anoia amb la finalitat de garantir el seu accés al centres especials de treball i als serveis socials especialitzats, amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Les persones beneficiàries són d'una banda persones amb discapacitat que tinguin el barem de mobilitat reduïda, o bé el barem de l’acompanyant, i que tingui plaça col·laboradora en algun servei social especialitzat; i de l'altra, persones grans que tinguin reconeguda un diagnòstic de demència i que tinguin plaça en algun servei de centre de dia en plaça col·laboradora. En els dos casos cal que les persones estiguin empadronades a qualsevol municipi menor de 20.000 habitants de la comarca de l’Anoia.

La consellera d’Acció Social, Sandra Fernández, explica que “amb aquestes ajudes garantim l’accés de persones que tenen dificultats de mobilitat als centres especials de treball de l’Anoia i serveis. És una aposta del Consell Comarcal per la igualtat d’oportunitats i perquè tenir mobilitat reduïda no sigui un greuge per a la mobilitat i l’accés a la feina de les persones que poden sol·licitar aquestes ajudes”.

Les persones amb discapacitat beneficiàries hauran de comptar amb un certificat emès per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, en què consti la condició de persona amb discapacitat. A més, caldrà que la persona beneficiària tingui un plaça reconeguda a un servei social especialitzat de la xarxa pública o, si és una persona gran, haurà d’ocupar una plaça col·laboradora en el servei social especialitzat de centre de dia al mateix municipi d’empadronament o a qualsevol altra.

Els ajuts són individuals i estan pensats perquè hi hagi un copagament amb l'usuari del servei i, per tant, pot no sufragar la totalitat del cost del servei de transport adaptat que utilitzi la persona.

Per a optar a aquest ajut individual, cal complimentar la sol·licitud que està penjada a la web del Consell Comarcal de l’Anoia www.anoia.cat, adjuntar-hi la documentació pertinent justificativa de la condició del beneficiari, i presentar-ho a l’ens comarcal ubicat a la plaça Sant Miquel, 5 d’Igualada. El termini de presentació és del 4 al 22 de novembre.

Last modified: 6 de novembre de 2019