Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia serà punt d’informació per a l’acreditació de competències professionals en el sector de l’automoció

30 de maig de 2022

El conveni signat entre la Diputació de Barcelona i l’Agència FPCAT convertirà 8 consells comarcals de la demarcació en punts de referència

La Diputació de Barcelona i l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (FPCAT) han signat un conveni perquè els vuit consells comarcals que formen part del Programa de Suport al sector de l’Automoció de la Diputació —Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Baix Llobregat, Garraf, Vallès Occidental i Vallès Oriental— siguin punts d’informació i orientació acreditats per assessorar en l’acreditació de competències professionals de les persones treballadores del sector de l’automoció.

Amb aquest acord, que es va rubricar al Paranimf de l’Escola Industrial, l’Agència FPCAT formarà i donarà el suport necessari als vuit consells comarcals que formen part del Programa de Suport a l’Automoció, i als ens locals que ho desitgin, perquè puguin ser punts d’informació i orientació del servei d’Acreditació de competències professionals. De la seva banda, la Diputació de Barcelona aportarà la seva expertesa en l’àmbit del sector de l’automoció i informació sobre les tendències, oportunitats i reconversions de les professions de l’automoció cap a altres sectors productius. També sobre els possibles itineraris formatius complementaris especialitzats en el sector de l’automoció que podrien seguir les persones del servei d’acreditació.

L’acreditació de competències professionals garanteix a les persones treballadores l’oportunitat d’aconseguir una acreditació oficial demostrant el que són capaces de fer, a partir de la seva experiència professional o la formació no reconeguda oficialment. Amb aquesta acreditació es posen en valor les competències professionals de la persona, millorant el seu currículum i la seva ocupabilitat, amb la finalitat de facilitar la inserció i la integració laboral, així com la lliure circulació dins el mercat laboral. A més, les persones reben assessorament i orientació sobre quin itinerari formatiu poden seguir en el futur, fomentant, així, l’aprenentatge al llarg de la vida.

Aquest conveni és una de les accions previstes dins el Programa de Suport al Sector de l’Automoció de la Diputació de Barcelona 2021-22, adreçat als vuits consells comarcals que presenten un índex d’especialització en la indústria de l’automòbil superior o igual al 25% en el conjunt de la demarcació.

Last modified: 30 de maig de 2022