Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia té previst destinar aquest curs 1.034.000 euros al servei de menjador escolar de 2.181 alumnes i 31 centres educatius

29 de febrer de 2012

La institució comarcal finança íntegrament el servei de menjador a 935 alumnes que s’han de desplaçar obligatòriament de municipi per anar a estudiar.

També ha concedit beques individuals de menjador a 485 estudiants; a partir de l’1 de març 106 famílies veuran ampliat l’ajut de 3,5 euros a 5 euros diaris.

El Consell Comarcal de l’Anoia té previst destinar aquest curs 2011-2012 més d’un milió d’euros (concretament 1.034.000) al servei de menjador escolar. Aquesta partida inclou, d’una banda, el finançament íntegre del servei de menjador obligatori -és a dir, el dels alumnes que s’han de desplaçar de municipi per anar a estudiar- tant de centres de primària com de secundària públics, concertats i d’educació especial. A aquests alumnes el menjador els resulta gratuït. D’altra banda la partida inclou les beques individuals de menjador que el Consell concedeix a alumnes de famílies amb dificultats socioeconòmiques per finançar part del servei.

Aquest curs l’ens comarcal finança el servei de menjador en 31 centres educatius (entre escoles i instituts). Es beneficien del servei un total de 2.181 alumnes.

El Consell té delegada aquesta competència per part de la Generalitat (mitjançant els decrets 219/1989 d’1 d’agost, i 160/1996 de 14 de maig), i s’encarrega de la gestió del menjador, el control diari i la supervisió sanitària i dietètica. En 28 dels 31 centres gestiona directament el servei. Ho fa mitjançant una empresa contractada per concurs públic, que ofereix càtering o cuina in situ. En el servei s’empren 107 monitors. En altres tres centres de menjador obligatori la gestió va a càrrec de l’AMPA o la direcció.

El de l’Anoia és el Consell Comarcal de la Catalunya Central que presta el servei de menjador en més centres educatius.
Del total d’alumnes als quals el Consell ofereix el servei de menjador, 935 el tenen totalment gratuït. Es tracta d’infants i joves que estudien en un altre municipi del que resideixen i per tant s’han de desplaçar obligatòriament, i d’alguns alumnes d’educació especial.

D’altra banda, la institució atorga beques individuals de menjador a famílies amb dificultats socioeconòmiques. En aquest curs se n’han concedit a 485 alumnes. El Consell dóna dos tipus d’ajuts: 3,5 o 5 euros diaris.

A partir de l’1 de març s’aplicarà en la concessió dels ajuts una nova baremació, de manera que algunes famílies (les que hagin obtingut 13 punts) veuran ampliada la beca de 3,5 a 5 euros diaris. En total es beneficiaran d’aquesta mesura 106 alumnes.

Last modified: 5 de febrer de 2018