Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal de l’Anoia vol impulsar la captació d’habitatges buits per destinar-los a lloguer social

15 de març de 2018

El Consell Comarcal de l'Anoia vol incrementar l'oferta de lloguer a preus moderats per atendre les necessitats de la població amb ingressos baixos i afavorir l'emancipació dels joves. Per això, en conveni amb la Generalitat de Catalunya, des de l’any 2008 l’ens comarcal compta amb la Borsa de lloguer d'habitatges per a la comarca de l'Anoia.

Per als propietaris, la Borsa ofereix com a avantatges un servei gratuït de gestió i tramitació del contracte, assessorament i seguiment de les incidències, garanties de solvència econòmica dels futurs inquilins, assegurança multirisc i per garantir la defensa jurídica gratuïtes, tramitació de l'assegurança Avalloguer, avantatges fiscals, inventari exhaustiu i reportatge fotogràfic i tramitació d'ajuts a la rehabilitació.

Les avantatges per als llogaters són la selecció d'un habitatge que compleix les condicions mínimes d'habitabilitat, recerca de l'habitatge adient a les seves necessitats i possibilitats de pagament, servei gratuït de gestió, assessorament i seguiment, formalització del contracte d'arrendament amb mediació de la Borsa, dipòsit de la mensualitat de fiança estrictament obligatòria i control del compliment de retorn, i tramitació d'ajuts com les prestacions permanents per al pagament del lloguer o el Lloguer just.

Els interessats es poden adreçar a la Borsa d'Habitatge per al Lloguer Social de l'Anoia, a l'Oficina Local d'Habitatge de l'Anoia, a la plaça de Sant Miquel número 5 d'Igualada.

Last modified: 15 de març de 2018