Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal fa un diagnosi dels Bancs d’Aliments i recursos alimentaris de l’Anoia. El projecte es proposa millorar els serveis de distribució per a cobrir les necessitats de la població.

27 d'octubre de 2015

El passat 16 d’octubre, al Consell Comarcal de l’Anoia, es va dur a terme la primera sessió de treball que marca l’inici del Projecte d’Estudi i Diagnosi dels Bancs d’Aliments i altres recursos alimentaris de la comarca de l’Anoia.
Aquest projecte el promou la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració del Departament de Benestar social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia, i compta amb el suport de l’empresa ÍNDIC (iniciatives i dinàmiques comunitàries).

A la sessió de treball hi van participar les professionals de Serveis Socials dels municipis de la comarca. Es van identificar els diferents recursos alimentaris que s’estan distribuint, es van detectar les necessitats existents i es van realitzar les primeres aportacions per a la diagnosi.

La diagnosi es presenta com una oportunitat de millora dels serveis de distribució d’aliments a persones amb recursos econòmics limitats. En properes sessions es comptarà amb la participació d’altres agents vinculats als projectes adreçats a la cobertura de les necessitats alimentàries de la ciutadania de la comarca.

Last modified: 5 de febrer de 2018