Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal obre el període per presentar les sol•licituds per als ajuts individuals de menjador escolar

13 de març de 2013

El departament d’Ensenyament del Consell Comarcal de l’Anoia ha obert el termini per a presentar les sol·licituds per als ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2013-2014. El període va començar l’11 de març i s’allargarà fins al dia 5 d’abril.

L’objecte de les beques menjador és ajudar les famílies de la comarca de l’Anoia amb fills en edat escolar que cursin educació infantil de segon cicle, primària i secundària i que tinguin dificultats socials i/o econòmiques, als quals no correspongui la gratuïtat del servei de menjador, per tal que puguin gaudir d’un ajut que els permeti utilitzar el servei de menjador escolar.

Per poder optar a aquests ajuts cal ser usuari del servei de menjador, cursar segon cicle d’educació infantil o ensenyaments obligatoris en centres docents sostinguts amb fons públics de la comarca de l’Anoia, i no gaudir d’ajuts o subvencions pel mateix concepte atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats. Un altre requisit és tenir una renda per càpita anual no superior a 6.390 euros, d’acord amb l’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples de l’any 2011), o bé una renda mensual per càpita no superior a 532 euros.

Les famílies han de presentar les seves sol·licituds al centre educatiu de l’alumne, que les derivarà al Consell Comarcal.

Trobareu tota la informació sobre els requisits, els terminis, el calendari i la documentació que cal presentar a la pàgina web del Consell Comarcal (www.anoia.cat), a l’apartat d’Ensenyament, a la pestanya Ajuts individuals de menjador.

Per a més informació també podeu adreçar-vos al Consell Comarcal de l’Anoia (plaça de Sant Miquel, 5, d’Igualada) o trucar al 93 805 15 85.

Last modified: 5 de febrer de 2018