Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal presenta el document per atendre infants i adolescents que viuen situacions de violència masclista dins la família

10 de desembre de 2019

El document recull el treball realitzat fins ara pels agents comarcals implicats en aquest àmbit i les reflexions, circuits i recomanacions que se’n deriven

Un centenar de persones han assistit al Consell Comarcal de l’Anoia a la presentació del document Intervenció amb infants i adolescents que viuen situacions de violència masclista al nucli familiar. L’explicació va anar a càrrec de la coordinadora de la Unitat d’Infància, Adolescència i Famílies de l’ens comarcal, Sílvia Capuz, i de la coordinadora de la Unitat d’Igualtat i Inclusió Social, Carme Vilarnau. La consellera de Joventut, Feminisme i LGTBI del Consell, Carme González, ha destacat “el valor d’aquest document per a protegir les víctimes de la violència masclista i, en aquest cas, víctimes molt vulnerables com són els infants i joves que la pateixen dins el nucli familiar. El document és un pas més en el treball que el Consell fa anys que desenvolupa per a fer front a aquesta dramàtica realitat”.

Ara fa uns anys, des de la Taula Local d’Infància i Adolescència de la comarca de l’Anoia es va impulsar la comissió per elaborar el Protocol d’Atenció a la Infància i Adolescència en Situació de Risc o Maltractament. Aquesta comissió va publicar el protocol l’any 2013 i, aquest 2019, se n’ha fet una actualització. Posteriorment, es va impulsar la creació d’un equip comarcal per elaborar el Protocol d’abordatge de la violència masclista a la Comarca de l’Anoia.

Aquesta comissió, formada per tots els serveis del territori que detecten i intervenen amb les dones que pateixen violència masclista, va publicar el protocol a l’any 2016 i es continua reunint periòdicament per tal de revisar i adoptar els canvis necessaris per a l’atenció de les persones víctimes de violència masclista al territori. Arran la publicació d’aquest últim protocol d’abordatge de la violència masclista i, fruit del treball d’aquesta comissió, es va veure la necessitat de continuar treballant en l’atenció a les víctimes d’aquesta violència, però donant una mirada especial als fills i filles de les dones que la pateixen. 

Una nova eina a disposició dels i les professionals

Amb aquest objectiu, es va dur a terme la revisió de les intervencions que fan els diferents serveis de la xarxa i avaluar quina atenció reben els infants i adolescents que viuen i pateixen directament o indirectament aquesta violència. A partir de aquí, es va crear la Subcomissió per l’Abordatge de l’impacte de la violència masclista en els fills i filles de les dones que la pateixen, amb la finalitat de revisar i ordenar la intervenció amb aquest infants i adolescents. I s’ha dut a terme un treball de reflexió conjunta, basat principalment en l’encaix dels dos protocols que ja existien a la comarca: el d’atenció a la infància i adolescència en situació de risc o maltractament i el d’abordatge de la violència masclista. 

El nou document resultant, Intervenció amb infants i adolescents que viuen situacions de violència masclista al nucli familiar, recull el treball realitzat fins ara en aquest àmbit i les reflexions, circuits i recomanacions que se’n deriven. Té la voluntat de ser un recurs de fàcil adopció i consulta senzilla per part dels professionals que, en el seu dia a dia, treballen en aquest àmbit.

L’acte va comptar també amb la ponència Violència masclista en la parella i la infància: nens i nenes víctimes de la violència, amb Raül Lizana Zamudio, Doctor en Psicopatologia Infanto-juvenil per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), psicòleg infantil, supervisor i formador especialitzat en violència masclista en la parella.

Last modified: 10 de desembre de 2019