Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal presenta el Pla Comarcal d’Igualtat als agents implicats del territori per buscar sinèrgies i sumar esforços

11 d'abril de 2012

El pla també serà presentat als municipis per tal que cada ens local pugui adequar-lo a les seves necessitats.

El Consell Comarcal de l’Anoia, des del departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania, treballa en el desplegament de politiques d’igualtat amb l’objectiu de fomentar la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits i, paral·lelament, prevenir i combatre la violència de gènere.

Desprès que el passat 20 de desembre s’aprovés pel ple del Consell Comarcal de l’Anoia el Pla Comarcal d’Igualtat, s’inicia ara un nou període de difusió i presentació del Pla als diferents agents del territori perquè coneguin les línies i accions proposades i perquè els municipis que així ho desitgin puguin adherir-s’hi.

Aquest Pla recull la voluntat del Consell Comarcal de l’Anoia de treballar per afavorir l’avenç cap a una societat més justa i equilibrada, i preveu una sèrie d’actuacions per contribuir als canvis que permetin una relació més igualitària entre dones i homes en tots els àmbits.

L’elaboració del pla ha estat fruit de la realització de diverses sessions participatives amb l’objectiu de conèixer amb major profunditat les necessitats del territori. Així, al llarg del 2011 es van establir diferents tallers participatius amb professionals d’altres àmbits i entitats i amb persones del territori amb l’objecte de comptar amb les seves aportacions.

En aquest sentit, la setmana passada va tenir lloc una sessió de treball amb representants d’entitats de dones, professionals i referents polítics de diversos municipis en la que es van exposar els continguts del pla. La sessió va ser presentada pel conseller de Cooperació, Desenvolupament, Igualtat i Integració del Consell Comarcal de l’Anoia, Jordi Barón, que va voler fer èmfasi en la importància d’establir un treball transversal entre administració, entitats i professionals. Les persones assistents van valorar molt positivament el treball presentat i van manifestar el seu interès en continuar realitzant per sumar esforços i propiciar les sinergies necessàries per garantir l’assoliment dels objectius.

Tots els municipis que s’adhereixin al pla comarcal disposaran d’un document operatiu de treball que permetrà ajustar el Pla a les diferents realitats municipals, i per tant, a una millor implementació, seguiment i avaluació dels objectius i resultats. A més, comptaran amb el suport del Consell Comarcal per assessorar-los en el desenvolupament dels projectes relacionats amb polítiques d’igualtat i podran sol·licitar la línia d’ajuts econòmics que l'Institut Català de les Dones adreça als ens locals.

Dels resultats de la diagnosi que sustenta aquest nou pla comarcal, amb vigència fins al 2015, sorgeixen les línies d’intervenció que serviran de guia i unificaran el conjunt d’activitats que busquen  transformar i generar canvis en relació als rols de gènere. Així, els eixos de treball que es despleguen en el pla comarcal 2011-2015 són la promoció de les politiques d’igualtat de gènere, la conciliació i coresponsabilitat, la participació, visibilitat i apoderament de les dones, i la prevenció i la lluita contra la violència vers les dones.

Last modified: 5 de febrer de 2018