Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell Comarcal retalla la despesa en polítics i càrrecs en un 44% respecte al 2007

2 de gener de 2013

És una de les mesures destacades del pressupost del 2013 per poder garantir els serveis als ajuntaments i els ciutadans i mantenir la plantilla de personal.
Davant l’actual context de crisi, el nou pressupost incrementa la partida per a Promoció Econòmica i consolida la forta aposta pels serveis socials.

El Consell Comarcal de l’Anoia reduirà el 2013 la despesa en estructura política en un 34% respecte aquest 2012 i fins en un 44% en relació al 2007, l’any en què va començar la crisi. En números absoluts aquesta mesura es traduirà en una reducció de 123.400 euros l’any que ve.

Aquest estalvi s’aconseguirà amb l’aplicació de diverses mesures d’austeritat. D’una banda, la supressió dels dos càrrecs de confiança. D’altra banda, la rebaixa del sou del president del Consell, que se sumarà a la renúncia que ja ha fet aquest mateix 2012 a percebre la paga extraordinària de Nadal. I, en tercer lloc, la reducció de les indemnitzacions que perceben els consellers. Aquestes es rebaixen d’acord al grau de responsabilitat: s’aplica una retallada major en les indemnitzacions per assistir a òrgans de caràcter consultiu com la Junta de Portaveus i les comissions informatives -aquestes darreres es deixen de cobrar-, i una reducció menor per l’assistència a òrgans executius com els Plens i la Junta de Govern. També es rebaixen les aportacions als grups comarcals.

Les noves assignacions es van aprovar en el darrer ple municipal amb els vots a favor de l’equip de govern (Convergència i Unió i Esquerra), i les abstencions dels grups de l’oposició: PSC, PP, ICV i PxC.

La reducció del cost polític del Consell Comarcal es fa amb l’objectiu de poder mantenir la cartera de serveis que la institució ofereix als ajuntaments i els ciutadans, i al mateix temps garantir la continuïtat de la plantilla.

2013: UN PRESSUPOST REALISTA
De fet, la reducció de la despesa política és, percentualment, la rebaixa més gran d’un pressupost per al 2013 que destaca per ser realista, rigorós i auster, i que se situa en 11.209.698,02 euros.

Davant l’actual situació de greu crisi econòmica, el pressupost del Consell Comarcal de l’Anoia per al 2013 incrementa notablement la partida destinada a Promoció Econòmica i Ocupació, i consolida la forta aposta pel Benestar Social conscient de les dificultats que travessen moltes famílies.

D’aquesta manera, preveu destinar fins a 2.000.707,76 euros a impulsar actuacions de foment de l’economia i l’emprenedoria i a accions formatives.
A més, en l’àmbit de la Promoció Econòmica aquest 2013 també s’enllestirà la construcció del Campus Motor Anoia. Aquest centre de formació especialitzada i de serveis per a les empreses que es fa a Castellolí compta amb una important inversió de 3.666.667 euros que ja estava contemplada en els pressupostos del 2011 i el 2012.

D’altra banda, el Consell destinarà 1.396.855,60 euros a serveis socials bàsics. També aportarà 309.284 euros a l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, 140.365,25 al transport adaptat de persones amb mobilitat reduïda, 116.450 euros a polítiques d’igualtat de gènere, i 95.069,05 euros al Pla Territorial de Ciutadania i Immigració. En total el capítol de polítiques socials puja a 2.058.023,9 euros.

Pel que fa a la resta d’àrees destaquen els 3.143.251,59 euros d’Educació (que inclou la gestió dels serveis de transport i menjador escolars) i els 2.456.010 euros destinats a Medi Ambient (amb accions com la recollida de residus a la comarca i la gestió de la planta de compostatge).

El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (Convergència i Unió i Esquerra), els vots contraris del PSC i PxC i les abstencions del PP i ICV.

Last modified: 5 de febrer de 2018