Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Consell de la Gent Gran de l’Anoia amplia funcions i s’obre a les entitats i els particulars

17 d'abril de 2013

El Consell de la Gent Gran de l’Anoia comença una nova etapa. Aquest organisme adscrit al Consell Comarcal va néixer el 2009 inicialment amb una funció merament consultiva i integrat només per casals d’entitats. Ara vol ampliar les seves funcions i consolidar un paper proactiu que en realitat ja fa temps que duu a terme, perquè en aquests anys en funcionament no només s’ha limitat a ser un òrgan de consulta sinó que ha organitzat diverses activitats i iniciatives  per promoure l’envelliment actiu. Al mateix temps el Consell de la Gent Gran pretén també obrir-se  a les entitats, associacions i persones que treballen per aquest col·lectiu, incorporant totes aquelles que ho desitgin.

Per encarar els objectius d’aquesta nova etapa el Consell de la Gent Gran va aprovar en l’assemblea del 28 de febrer uns nous estatuts, els quals van ser ratificats pel darrer Ple del Consell Comarcal de l’Anoia. Els estatuts recullen un aspecte formal com el canvi de denominació de l’organisme –deixa de dir-se Consell Consultiu de la Gent Gran per denominar-se Consell de la Gent Gran- i també especifiquen les noves funcions que durà a terme, entre les quals destaquen, per exemple, l’organització d’activitats preventives, de sensibilització i de mobilització social. Aquestes activitats se sumen a la seva funció consultiva inicial.

El vicepresident de l’Àrea de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia, Àngel Soteras, també vicepresident del Consell de la Gent Gran, explica que aquesta modificació és en el fons “un reconeixement de la tasca dinamitzadora que el Consell ja venia desenvolupant des de fa temps i, per tant, una adaptació dels estatuts a la realitat actual de l’òrgan”.

D’altra banda, els estatuts regulen la incorporació al Consell de la Gent Gran d’altres entitats, organitzacions o seccions especialitzades en aquest col·lectiu, així com de persones individuals que hi estiguin interessades. S’hi estableixen fórmules flexibles que van des de la participació permanent fins a la participació puntual, per exemple mitjançant la creació de comissions de treball específiques. D’aquesta manera “el Consell de la Gent Gran guanya pes, sumant nous actors i interlocutors, i incrementa el seu abast territorial a la comarca, ja que fins ara la seva tasca es veia limitada als municipis que tenien casals de gent gran formalment constituïts” explica Soteras. Així, per exemple, ara serà tota la comarca la que podrà optar a beneficiar-se del programa ‘Voluntariat Sènior’ que impulsa el Consell de la Gent Gran. Aquest programa vol cercar i formar gent gran perquè ajudin voluntàriament en diversos projectes anoiencs on s’ha detectat la necessitat d’aquest perfil de voluntariat.

La funció proactiva i dinamitzadora que duu a terme el Consell de la Gent Gran de l’Anoia ja va quedar palesa en l’extensa memòria d’activitats del 2012, any en què es va fer una important tasca per promocionar el mateix Consell i el projecte ‘Voluntariat Sènior a l’Anoia’ i també es van dur a terme xerrades, sortides, tallers i celebracions per a la gent gran. També en el calendari d’activitats aprovat per al 2013, que se centrarà en  el foment del voluntariat –principalment amb un estudi per a detectar els projectes anoiencs que requereixin de voluntariat sènior i una exposició itinerant per donar-los a conèixer-, la formació de voluntaris - mitjançant tallers i seminaris-, i la promoció d’hàbits saludables entre la gent gran -amb diverses activitats esportives i socials de caràcter intergeneracional.

Soteras subratlla “la important labor que fa el Consell de la Gent Gran de l’Anoia per a fomentar l’envelliment actiu a casa nostra”, així com “la voluntat política del Consell Comarcal a col·laborar amb aquest organisme”, posant a la seva disposició recursos humans i tècnics.

Last modified: 5 de febrer de 2018