Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El programa Catalunya Emprèn ajuda als nous emprenedors a fer realitat els seus projectes

21 de maig de 2014

El Consell Comarcal de l’Anoia, l’Ajuntament d’Igualada, l’Ajuntament de Vilanova del camí i l’Ajuntament de Masquefa, com a entitats integrants de la Xarxa Catalunya Emprèn, ofereixen assessorament, suport i acompanyament a les persones emprenedores que volen iniciar un projecte empresarial.

El programa Catalunya Emprèn, del qual poden beneficiar-se totes les persones que estiguin pensant en obrir el seu propi negoci, ofereix orientació i assessorament dels passos i tràmits que s’han de dur a terme, des de l'anàlisi de l'oportunitat empresarial fins a la creació de l'empresa, a més d'oferir una àmplia oferta de jornades, seminaris i activitats formatives per a millorar i ampliar les capacitats i habilitats dels futurs empresaris i empresàries.

Concretament, els serveis que ofereix el programa poden agrupar-se en quatre blocs d’actuacions bàsiques. Un primer bloc és el servei d’informació i orientació a les persones emprenedores que té l'objectiu d'oferir una primera orientació, un segon bloc és el que fa referència al servei d’assessorament al procés de creació d’empreses per tal d’ajudar i tutoritzar els passos per a la creació d’empresa, elaboració del pla d’empresa així com de programes de suport i anàlisi dels projectes empresarials de nova creació. Els serveis que formarien part del tercer bloc són els de formació, seminaris i tallers per capacitar als emprenedors/es en diferents aspectes de la gestió empresarial, per dóna’ls-hi eines per afrontar l’inici de la seva empresa o oferir-los recursos per potenciar les seves fortaleses i compensar les seves debilitats.

Un altre bloc important que el programa ofereix un cop engegada l’activitat empresarial és el seguiment tècnic i l’assistència tècnica per a la consolidació d’empreses de nova creació amb l’objectiu de reduir el risc de sinistralitat de les empreses en els seus primers anys de vida, mitjançant la realització d’una diagnosi del funcionament de l’empresa novella.

Però, a més dels serveis bàsics, cada entitat integrant de la xarxa Catalunya Emprèn ofereix altres serveis complementaris com és el que fa referència a l’assessorament i mediació sobre l’accés al finançament. La finalitat d’aquest servei és oferir suport per a l’accés al finançament de persones emprenedores. Ara bé, les entitats comarcals són molt curoses a l’hora de seleccionar els projectes i les persones promotores que puguin ser susceptibles de sol·licitar un microcrèdit o algun altre ajut similar.

Altres serveis complementaris són els que fan referència al foment de la cultura emprenedora a través de seminaris de sensibilització i promoció de la cultura emprenedora, “Xerrades promocionals de la cultura emprenedora”, amb l’objectiu de donar a conèixer els serveis de l’entitat, però sobretot inculcar l’esperit emprenedor a les persones de la comarca perquè es plantegin la possibilitat de crear la seva pròpia empresa; l’assessorament per al traspàs de negocis, en els que una o més persones compren o lloguen els actius o fons de comerç d’una empresa en funcionament per continuar el negoci i fer-lo créixer; i, finalment, la facilitació de serveis i recursos de vivers d’empresa.

Totes les persones que estiguin pensant a obrir el seu propi negoci poden adreçar-se al Consell Comarcal de l’Anoia, entitat que lidera aquest projecte a la comarca i també als ajuntaments d’Igualada, Vilanova del Camí i Masquefa.

El projecte Catalunya Emprèn està subvencionat pel Departament d’Empresa i Ocupació, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu.
La xarxa Catalunya Emprèn compta amb 5,3 milions d'euros i té per objectiu atendre prop de 30.000 emprenedors i ajudar a crear més de 4.000 empreses durant el 2014.

Last modified: 5 de febrer de 2018