Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El projecte KUBIK forma orientadors/es i tècnics/ques laborals

29 de juliol de 2013

El Consell Comarcal de l’Anoia esdevé un nou punt d’informació, reconegut per l’Institut Català de Qualificacions Professionals

El Consell Comarcal de l’Anoia és nou Punt d’Informació reconegut per l’Institut Català de Qualificacions Professionals (ICQP), després que set de les seves tècniques orientadores laborals hagin aprovat un curs d’habilitació per a informadors/es i orientadors/es en el reconeixement de competències professionals obtingudes mitjançant l’experiència laboral.

Aquest curs l’ha impartit l’Institut Català de Qualificacions Professionals (ICQP) i ha tingut una durada de 60 hores lectives on line, més una sessió presencial final que va tenir lloc a Igualada, el passat 12 de juliol.

Un total de 35 tècnics/ques, orientadors/es laborals dels serveis locals d’ocupació dels 7 territoris que participen en el projecte KUBIK, han rebut la formació per poder assessorar les persones usuàries dels respectius serveis locals d’orientació en acreditació de competències professionals.

El curs s’ha realitzat en el marc del projecte Kubik. En aquest projecte, liderat pel Consell Comarcal de l’Anoia hi participen sis entitats més, representants de sis territoris: Alt Penedès, Bages, Baix Penedès, Garraf, Lluçanès i Segarra. El projecte, té per objectiu treballar aliances entre sectors diferents, per tal de generar noves oportunitats de negoci i nous perfils professionals

Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre EMO/312/2012

Last modified: 5 de febrer de 2018