Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Servei de Mediació Ciutadana del Consell implanta un programa de mesures per als infractors de l’ordenança de civisme a Òdena

1 de juliol de 2014

L'Ajuntament d’Òdena és el primer municipi de la comarca que posa en pràctica un programa de mesures alternatives a la sanció administrativa recollit  en la seva ordenança de civisme.

El programa de mesures està gestionat pel Servei de Mediació Ciutadana del Consell Comarcal de l’Anoia que serà l’organisme encarregat de coordinar-lo. L’objectiu del programa és que el ciutadà reflexioni sobre la conducta sancionada i les seves conseqüències, prevenir la repetició d’actes incívics i desenvolupar la responsabilitat i participació activa de totes les persones implicades.

El programa de mesures alternatives  és voluntari i va dirigit a tots els ciutadans que cometin una infracció recollida com a lleu a l’ordenança de civisme i que sigui sancionat (estigui o no empadronat al municipi), que sigui major de 16 anys o menor amb consentiment dels tutors. Les mesures alternatives a la sanció econòmica seran proporcionals i relacionades amb la infracció comesa. Les tasques que es desenvoluparan com a mesura s’emmarcaran en el treball comunitari i en espais formatius. A més a més, aquelles infraccions vinculades amb el consum de begudes alcohòliques i substàncies estupefaents es coordinaran amb el programa de prevenció de drogodependències del Consell Comarcal de l’Anoia.

L'ordenança de civisme es va aprovar el passat mes de setembre i regula les conductes a la via pública. Fins ara Òdena no disposava d'aquest tipus d'ordenança. La nova normativa remarca la protecció de la convivència i el civisme a l'espai públic i també entra a regular els actes que se celebren, de manera que s'ajustin als criteris de seguretat i salut pública elementals. El document també reserva un capítol a sancionar les conductes de discriminació per raó de sexe o origen.

Un altre dels vessants de l'avantprojecte és evitar la mendicitat i conductes com les defecacions a la via pública, els grafits, el comerç ambulant no autoritzat, el consum d'alcohol i estupefaents. L'Ajuntament també vol vetllar especialment la contaminació acústica, els residus i l'abandó d'objectes als carrers, així com l'ocupació de la via pública per activitats econòmiques.

En un acte, celebrat el passat dimarts 17 de juny, l’Ajuntament presentava l’ordenança i la seva vinculació amb el programa de mesures del Servei de Mediació Ciutadana del Consell Comarcal. L’acte va anar a càrrec de la regidoria de Governació i Seguretat Ciutadana, de la Policia Municipal i del Servei de Mediació Ciutadana del Consell Comarcal. Per acabar, l’alcalde del municipi, Pep Solé va cloure fent referència a l’evolució de la societat i de les normes de convivència, en aquest sentit va dir que “les normes i les sancions reparadores estan per a modificar-se i adaptar-se als nous temps, així s’ha fet, i es tornarà a fer quan la conjuntura ho demani. Les ordenances estan per evolucionar.

Last modified: 5 de febrer de 2018