Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Finalitza la darrera edició del Projecte “Joves per l’Ocupació” al Consell Comarcal de l’Anoia

13 de març de 2018

El passat dissabte 31 de març va tenir lloc la cloenda del Projecte Joves per l’Ocupació del Consell Comarcal de l’Anoia.

L’acte es va fer a les instal·lacions de la Hípica la Tossa, empresa on s’ha dut a terme íntegrament el curs Apropa’t al Món del Cavall i que ha permès disposar d’un espai del tot òptim i favorable, per un aprenentatge basat en l’experiència pràctica i el contacte directe amb la realitat d’una ocupació: el cuidador de cavalls.

A la cloenda es fer l’entrega dels Diplomes dels dos cursos que s’han dut a terme: Apropa’t al Mon del Cavall i Apropa’t al Món del Motor, amb 15 persones joves per curs. Ambdós han finalitzat amb molt bona participació dels alumnes i implicació de les empreses per a la realització de les pràctiques.

El Projecte Joves per l’Ocupació ha tingut 15 mesos d’execució. Del total dels 30 joves participants, 16 han tingut un conveni de pràctiques a empreses, 4 han fet retorn al sistema educatiu, seguint la seva formació fent estudis superiors de grau mitjà o altres formacions i 15 han aconseguit una inserció laboral en diferents sectors de la comarca (construcció, adober, serveis i manufactures).

Els objectius és afavorir un desenvolupament dels joves tant a nivell personal, com professional i en l’àmbit formatiu. Permet, gràcies a la formació professionalitzadora adquirida, la formació per a l’obtenció del Ges mitjançant la IOC i el seguiment tutoritzat durant tot el projecte, un acompanyament personalitzat que busca que les persones joves que hi participen, puguin aconseguir la inserció laboral i/o el retorn al sistema educatiu.

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”, regulat per l’Ordre EMO/251/2014, modificada per l’Ordre EMO/254/2015”.

Last modified: 13 de març de 2018