Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

La Cambra de Barcelona i el Consell Comarcal uneixen esforços per a la promoció econòmica de les empreses de l’Anoia

2 d'octubre de 2012

El Consell Comarcal de l’Anoia i la Cambra de Comerç de Barcelona signen un conveni de col·laboració pel foment de la competitivitat de la indústria anoienca

La situació actual de l’economia fa necessària una contenció de la despesa que no pot anar en detriment, ans al contrari, del foment de la competitivitat de les empreses. Aquesta evidència obliga a optimitzar i compartir recursos per tal d’assolir la màxima eficiència en les accions d’impuls de l’activitat econòmica i en els serveis que es posen a disposició de les empreses. Per tal d’assolir aquest objectius, Cambra de Comerç de Barcelona i Consell Comarcal han signat un conveni de col·laboració mitjançant el qual es coordinaran per compartir la prestació de serveis a les empreses.

Així, entre altres col·laboracions, el Consell Comarcal i la Cambra posaran conjuntament al servei de les empreses de l’àmbit municipal serveis d’iniciació a l’exportació, d’anàlisi i obertura de nous mercats, d’accés a oportunitats de negoci i d’estratègia internacional, que impulsin i afavoreixin la internacionalització del teixit empresarial de la comarca. També posaran a l’abast de les empreses de la demarcació una oferta unificada d’accions de formació continuada que doni resposta a les seves necessitats. A més a més, ambdues entitats posaran a disposició dels comerços de la comarca un servei d’assessorament sobre els mecanismes per a millorar la seva competitivitat. Aquestes accions d’internacionalització, formació i assessorament poden consultar-se al web www.cambrabcn.org

El conveni també inclou la col·laboració tècnica de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, amb qui conjuntament promouran l’associacionisme entre les empreses instal·lades en els polígons de la comarca, així com l’anàlisi i diagnòstic dels seus punts forts i marges de millora.

El Consell Comarcal i la Cambra comparteixen una llarga trajectòria de promoció de l’activitat econòmica i de suport a les empreses de l’àmbit comarcal. Per aquest motiu, sumar esforços i compartir recursos pot ser la fórmula austera i eficient d’acord a la conjuntura econòmica actual.

Last modified: 5 de febrer de 2018