Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

La Xarxa de Serveis Comarcals de Joventut de la demarcació de Barcelona (XASCJB) es reuneixen al Consell Comarcal Anoia per tractar temes vinculats a la formació i ocupació juvenil, emprenedoria i habitatge

16 d'abril de 2013

El divendres 5 d’abril, es van reunir al Consell Comarcal de l’Anoia els professionals i tècnics de joventut dels diversos Consells Comarcals de la demarcació de Barcelona. La trobada forma part de les reunions trimestrals que els tècnics de la demarcació duen a terme i responen a la voluntat de treballar de forma coordinada i en xarxa entre els diferents serveis comarcals de  joventut.

La reunió del divendres ha servit per treballar temes d’interès que comparteixen tots els tècnics a les seves respectives comarques. Aquestes sessions tenen l’objectiu d’unir esforços i tirar endavant projectes mancomunats vinculats a l’àmbit laboral, la formació dels tècnics, les accions i projectes duts a terme, etc. Alhora, també serveixen per veure com es poden compartir dificultats i intercanviar idees o propostes de millora.

A més del professionals i tècnics de joventut, les reunions també compten amb la participació i implicació de representants de la Direcció General de Joventut i de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, i això garanteix que els temes treballats i els punts analitzats a la reunió es traslladin a les institucions superiors corresponents. Aquestes trobades permeten poder parlar de la possibilitat de treballar projectes intercomarcals i afavorir la cooperació entre consells comarcals (intercanviant experiències de treball, informacions diverses i projectes).

En concret, divendres es va parlar de temes vinculats a la formació i l’ocupació juvenil, l’emprenedoria i el programa compartir habitatge. Altres punts d’interès de la reunió van ser rebre informació sobre la convocatòria de subvencions als ens locals i Consells Comarcals per part de la Diputació de Barcelona i les previstes per la Direcció General de Joventut.

Last modified: 5 de febrer de 2018