Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

L’Oficina de Consum del Consell Comarcal de l’Anoia informa sobre el Procediment de Reclamació de les Despeses d’Hipoteca

5 de febrer de 2024

L'Oficina de Consum del Consell Comarcal de l'Anoia ha registrat un augment significatiu de consultes relatives al procés de reclamació de les despeses hipotecàries. Amb l'objectiu de proporcionar orientació i assistència als ciutadans, l'oficina ha emès un comunicat detallant el procediment a seguir per reclamar a les entitats financeres les quantitats pagades en concepte d'hipoteca que el Tribunal Suprem va dictar que no li corresponien als sol·licitants d’hipoteques pagar-les.

En aquest sentit, es destaca que qualsevol persona té dret a reclamar el retorn d'aquestes despeses, fins i tot si la hipoteca ja ha estat cancel·lada, independentment de l'any en què es va formalitzar el préstec hipotecari.

La documentació necessària per dur a terme la reclamació inclou l'escriptura del préstec hipotecari, així com les factures corresponents al pagament d'aquestes despeses, com ara gestoria, notari, Registre de la Propietat, taxació de l'habitatge i comissió d'obertura.

Per portar a terme la reclamació, es recomana als afectats que dirigeixin una reclamació al servei d'atenció al client de la seva entitat financera. Aquesta reclamació pot ser presentada mitjançant fulls oficials de reclamació, correu electrònic amb justificant de recepció, correu certificat o burofax. En cas que, en un termini de 30 dies, no s'obtingui resposta o aquesta no sigui satisfactòria, es suggereix contactar amb el servei públic de consum corresponent al municipi, que realitzarà una mediació amb l'entitat financera per intentar resoldre el conflicte.

L'Oficina del Consumidor del Consell Comarcal de l'Anoia està disponible per a consultes i aclariments. Es pot contactar amb ells trucant al telèfon 938051585 o enviant un correu electrònic a consum@anoia.cat. Per atenció presencial, es requereix demanar cita prèvia.

Last modified: 5 de febrer de 2024