Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

L’Oficina de Consum del Consell Comarcal informa la ciutadania de les novetats legislatives en matèria de garanties de serveis digitals 

8 de setembre de 2022

Una de les novetats més significatives és l’ampliació del termini de la garantia legal, de dos a tres anys en els productes nous i d’un any pels béns o productes de segona mà

A finals de l’any 2021 es va publicar el Decret Llei 27/2021, que implica importants modificacions del Codi Civil Català en matèria de garanties i conformitat dels béns, serveis i continguts digitals i que ha entrat en vigor aquest any 2022. La nova regulació gira al voltant de les obligacions del venedor o subministrador i als drets del client pel que fa a la conformitat al contracte, el lliurament o subministrament, els remeis de les parts contractuals i la modificació dels continguts o dels serveis digitals. Des de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del Consell Comarcal de l’Anoia es vol informar la ciutadania d’aquesta qüestió.

Una de les novetats més significatives és l’ampliació del termini de la garantia legal, de dos a tres anys, dels productes nous i un any pels béns o productes de segona mà. Això implica que el venedor respon de la manca de conformitat dels productes o serveis durant els 3 anys posteriors, o 1 anys si és de segona mà, a la data de lliurament del bé o de prestació del servei. 

Un altre canvi normatiu és el relatiu a la càrrega de la prova, que s’amplia de 6 mesos a 2 anys, és a dir, amb la nova regulació la llei presumeix que la manca de conformitat manifestada en els 2 anys posteriors, o 1 any en productes de segona mà, al lliurament o instal·lació ja existia en aquell moment, pel que entén que el defecte del producte és d’origen o fabricació, excepte que l’empresa pugui demostrar que la manca de conformitat es deu a un mal ús de la persona consumidora. Si, pel contrari, el defecte sorgeix passats aquests dos primers anys, la presumpció sobre els defectes d’origen desapareix i correspondrà al consumidor acreditar que la manca de conformitat del producte ja existia en el moment del lliurament.

Per adaptar-se a les noves circumstàncies de la contractació, el text legal ha incorporat conceptes nous com a objectes del contracte de compravenda, conceptes tals com serveis digitals, contingut digitals i bé amb element digital de compravenda i per tant, objecte també de garantia legal, que fins aleshores no estaven regulats. És important que la persona consumidora conegui que la llei no permet reduir el termini de garantia dels 3 anys, tot i que aquesta reducció si és possible per als productes de segona mà, en què l'empresa i el consumidor poden pactar el termini de garantia, però en cap cas no pot ser inferior a 1 any.

La normativa també regula què pot fer la persona consumidora davant de les manques de conformitat, pel que si un producte és defectuós, es pot triar entre la reparació o la substitució per un de nou, llevat que la solució escollida sigui impossible o si els costos que se'n deriven són desproporcionats en comparació amb el remei alternatiu. La reparació o la substitució dins del període de garantia no poden comportar cap despesa al consumidor, i s’han de fer en un termini raonable i sense provocar-vos inconvenients significatius. Com a novetat legislativa, s’introdueix la possibilitat  de demanar una rebaixa del preu o resoldre el contracte en cas que la reparació o la substitució no resolguin. Els venedors responen durant 1 any del mal funcionament d’un producte reparat o substituït en garantia, sempre que la causa de la manca de conformitat sigui la mateixa causa inicial.

En cas de manca de conformitat d’un producte, cal demanar el full oficial de reclamació a l’empresa o contactar per un mitjà que en deixi constància —formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.—. Si en el termini de 30 dies no s’ha obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, cal contactar amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi.

Per contactar o sol·licitar atenció de l’OCIC del Consell Comarcal de l’Anoia, es pot trucar al telèfon 93 805 15 85.

Last modified: 8 de setembre de 2022