Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Notificació d’activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys

27 de maig de 2014

El Consell Comarcal de l’Anoia recorda que cal notificar les activitats d’educació en el lleure amb infants i joves menors de 18 anys com són els casals de vacances, les colònies, les acampades, els camps de treball, les rutes i qualsevol altra activitat assimilable.
L’ens comarcal vol fer recordatori a totes aquelles entitats, associacions i organismes que organitzen activitats d’educació en el lleure i en les que participen menors de 18 anys, que és un requisit complir el Decret 137/2003, de 10 de juny i notificar les activitats a la Generalitat de Catalunya fins a vint dies abans de l’inici de l’activitat.

Aquest Decret regula les acampades, els camps de treball, els casals de vacances, les colònies, les rutes i qualsevol altra activitat assimilable com casals d’estiu d’idiomes, cuina i/o altres iniciatives privades, que, sigui quina sigui la seva denominació i característiques, quan es desenvolupen a Catalunya amb un nombre de participants menors de 18 anys superior a sis i l’activitat tingui una durada de tres o més nits consecutives o, en el cas dels casals de vacances, quatre o més dies consecutius, malgrat siguin interromputs pel cap de setmana.
Com es pot notificar?

La notificació de l'activitat es realitza telemàticament a través del web www.gencat.cat/joventut a la secció d’Educació en el lleure. Allà trobareu informació de com fer la notificació en línia i altra documentació interessant com la publicació “Anem Preparats” que és un recull de consells, normes, mesures pràctiques, telèfons i adreces útils per dur a bon terme les activitats de vacances.

Un cop hi accediu podeu entrar les dades de l'activitat directament i, al finalitzar, el sistema us permet obtenir la notificació de l’activitat feta en format paper que haureu de tenir a disposició fins que finalitzi l’activitat. El sistema també permet fer modificacions ja que el nombre d’infants i joves inscrits i altra informació pot variar respecte la primera notificació. Advertim que aquest programa informàtic només funciona amb els navegadors IExplorer7 i Mozilla Firefox.

Tot i els avantatges que comporta la notificació electrònica, si teniu alguna complicació podeu notificar l’activitat de manera presencial o per correu, per mitjà de l'imprès  corresponent que us podeu descarregar al mateix web. La seva presentació cal fer-la per duplicat al Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia (Plaça Sant Miquel, 5 d’Igualada), a les coordinacions territorials o als serveis centrals de la Direcció General de Joventut (C/ Calàbria, 147 de Barcelona), a qualsevol servei de l'Administració que disposi de Registre d'entrada com per exemple l’Oficina de Benestar Social i Família de l’Anoia ubicada al Centre Cívic del Barri Montserrat del C/Orquídies, 2 d’Igualada o per correu postal certificat.

Per qualsevol dubte podeu trucar al Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia al 938051585 o enviar un correu electrònic a joventut@anoia.cat

Last modified: 5 de febrer de 2018