Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ple del Consell Comarcal corresponent al mes de juny 2023

28 de juny de 2023

El ple d’ahir 27 de juny començà amb l’aprovació per unanimitat de l’acta anterior i, sense temes a tractar del despatx de presidència, es van donar compte dels decrets de presidència.

A continuació es presentaren per ser aprovades les bases dels ajuts en forma d’assessorament tècnic del projecte Anoia Activa per tal de millorar la competitivitat de les empreses, aprovant-se per unanimitat.

Seguidament, es va aprovar per 29 vots a favor i 3 abstencions la proposta de responsabilitat patrimonial a partir de la reclamació formulada per l’empresa concessionària de la planta de compostatge de Jorba.

Després es va aprovar també amb 29 vots a favor i 3 abstencions la modificació de crèdit No 4, per donar sortida a diversos convenis de col·laboració i la subvenció del Molí Paperer de Capellades.

El conveni del CCAnoia amb l’Ajuntament de Copons per donar cobertura al transport adaptat, fou el següent tema, aprovant-se per unanimitat.

En el mateix sentit, s’aprovà també per unanimitat l’annex conveni de serveis socials amb l’Ajuntament de Piera, en l’àrea de serveis socials bàsics, proporcionant un suport administratiu.

No havent-hi més temes, es passà al moment dels precs i preguntes, on es va preguntar per les obres previstes a l’edifici del Consell, i el gerent va aprofitar per acomiadar-se.

Last modified: 21 de febrer de 2024