Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ple del Consell Comarcal corresponent al mes de maig de 2024

29 de maig de 2024

El Campus Motor Anoia de Castellolí ha estat l'escenari del ple del Consell Comarcal de l'Anoia corresponent al mes de maig, on s'han debatut i aprovat diverses iniciatives significatives per al territori.

En primer lloc, el ple ha aprovat per unanimitat l'acta de la sessió anterior i s'ha donat compte dels despatxos i decrets de presidència.

Seguidament, s'han aprovat les bases reguladores del procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball de gerent/a del Consell Comarcal de l'Anoia. Aquesta aprovació ha comptat amb el suport de Compromís Municipal, PSC Anoia, l'abstenció de Vox, i els vots en contra d'ERC Anoiai Ara Montbui i CUP Anoia.

Pel que fa a la reclamació formulada per FCC Medio Ambiente, S.A., amb relació a la prestació del servei de recollida de residus en sis municipis de l'Anoia, el ple ha aprovat estimar-la parcialment d'acord amb els arguments de l'informe fet per la consultora Ambiens, Gestió de Recursos Ambientals, S.L. Aquesta decisió ha comptat amb els vots favorables de Compromís Municipal PSC Anoia i ERC Anoia, mentre que CUP Anoia, Vox i Ara Montbui s'han abstingut.

Un altre punt important ha estat l'aprovació per unanimitat de la memòria justificativa i el projecte de la nova forma de gestió del servei d'integració en família extensa (SIFE). Així mateix, s'ha aprovat per unanimitat l'addenda del conveni entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consell Comarcal de l'Anoia per a la col·laboració en el Programa Informàtic de Gestió d'Ajuts Individuals de Menjador (PIGAIM) i transport escolar.

Per unanimitat, també s'ha aprovat la minuta del conveni d'encàrrec de gestió per al desenvolupament del catàleg de serveis del departament de Joventut del Consell Comarcal de l'Anoia amb diferents ajuntaments de la comarca, així com el conveni de col·laboració entre l'Associació Espai Malla i el Consell Comarcal de l'Anoia per al finançament de la continuïtat de l'Espai - Taller MALLA obert a la ciutadania.

En el darrer punt el ple ha aprovat incloure en l'ordre del dia el punt d'urgència del conveni de col·laboració per al finançament entre l'Ajuntament d'Igualada i el Consell Comarcal de l'Anoia per una sala a Cal Maco. La proposta d'incloure el punt ha comptat amb els vots a favor de Compromís Municipal PSC Anoia, l'abstenció d'Ara Montbui, i els vots en contra d'ERC Anoia, CUP Anoia i Vox.

Finalment, s'ha aprovat el conveni de col·laboració per al finançament entre l'Ajuntament d'Igualada i el Consell Comarcal de l'Anoia per a la remodelació de la planta semisoterrani del centre de promoció, atenció i acollida turística de Cal Maco per fer una sala d'ús polivalent. Aquesta proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de Compromís Municipal i PSC Anoia, mentre que ERC Anoia, CUP Anoia i Vox s'han abstingut, i Ara Montbui hi ha votat en contra.

Last modified: 7 de juny de 2024