Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Ple del Consell Comarcal Extraordinari del mes d’octubre 2023

4 d'octubre de 2023

Ahir 3 d’octubre es va celebrar un ple extraordinari que va començar amb el punt on es desestimaren les al·legacions presentades pel Sr. LCS, votant-se amb 19 vots a favor i 12 abstencions.

Seguidament, es presentà la proposta d’acord per aprovar el compte general de 2022, amb 18 vots a favor i 13 abstencions.

La modificació de crèdit No 7 fou el següent punt, amb diverses partides de retribucions i seguretat social, un ingrés de la DIBAS i altres despeses de convenis. Es comenta per part d’un grup de l’oposició que no es veu bé i es vota amb 19 vots a favor, 2 en contra i 10 abstencions.

Després es proposà aprovar el conveni de joventut de l’ens amb l’ajuntament dels Hostalets de Pierola, aprovant-se per unanimitat.

A continuació es presentà l’aprovació de l’annex 4 del conveni de recollida selectiva amb Piera, argumentant un partit polític de l’oposició raons en contra per ser una empresa privada i donant el president l’argument del respecte per les licitacions públiques. El punt es va aprovar per 29 vots a favor i 2 en contra.

El darrer  punt de l’ordre del dia fou l’aprovació del Conveni Anoia Activa amb l’Ajuntament d’Igualada, elaborat des de les àrees de promoció econòmica de les dues entitats.

Last modified: 21 de febrer de 2024