Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Sessió de coneixement de la societat catalana al Consell Comarcal

23 de juliol de 2014

El passat 18 de juliol el Consell Comarcal va acollir una nova sessió sobre coneixement de la societat catalana adreçada, en aquesta ocasió, a ciutadans de nacionalitat estrangera de la comarca que han de renovar el seu permís de residència. La sessió va acollir alumnat de diversos municipis de la comarca i va tenir una durada de 4 hores. Alguns dels continguts que es van treballar van ser la organització territorial i política del país, els serveis públics, drets i deures fonamentals, civisme, estrangeria, treball i cultura catalana.

Aquesta sessió es va emmarcar en la instrucció de la Direcció General per a la Immigració DGI/BSF/1/2013 per la qual s’estableixen els criteris per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya que estableix que les persones que sol·licitin un informe d’esforç d’integració per a la renovació de la residència temporal han d’acreditar la seva participació en programes d’inserció sociolaborals i culturals.

Last modified: 5 de febrer de 2018