Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Sessió formativa sobre els canvis gramaticals i ortogràfics

7 de març de 2017

El dijous 2 de març Consell Comarcal i el Centre de Normalització Lingüística Montserrat van organitzar una sessió formativa per explicar els principals canvis ortogràfics i gramaticals aprovats recentment per l’Institut d’Estudis Catalans. La iniciativa, adreçada al personal de l’ens comarcal i dels ajuntaments anoiencs, va permetre als assistents conèixer l’enfocament i els criteris que han guiat l’elaboració de la nova Gramàtica de la llengua catalana i facilitar, d’aquesta manera, la implantació de normativa actualitzada i el procés d’estandarització de la llengua. La sessió, que va anar a càrrec del tècnic del Servei Comarcal de Català, va incloure exemples pràctics per il·lustrar les estructures i construccions gramaticals que des d’ara també són acceptades, en funció del registre i de la varietat dialectal en què s’utilitzin.

Last modified: 5 de febrer de 2018