Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Tots els ajuntaments de la comarca ofereixen tràmits mitjançant d’Internet

25 d'abril de 2012

Tots els ciutadans poden fer tràmits telemàtics amb els seus respectius ajuntaments través de les webs de cada un dels consistoris. A través del Consell Comarcal de l’Anoia i amb l’assessorament del departament de Noves Tecnologies del Consell Comarcal de l'Anoia s’ha implantat el servei E-TRAM a totes les poblacions.

E-TRAM és una plataforma de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet ofert i mantingut pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que permet que els ciutadans accedeixin a la informació necessària sobre tràmits locals, iniciïn i formalitzin qualsevol sol·licitud i consultin l’estat i el contingut dels seus tràmits. El ventall de serveis que E-TRAM és nombrós, i en funció de les necessitats i recursos, cada ajuntament ha seleccionat aquells tràmits que pot oferir telemàticament.

El pròxim objectiu que es marca el Consell Comarcal, és que la meitat dels ajuntaments puguin rebre factures electròniques i enviar notificacions telemàtiques.

Per a poder realitzar alguns dels tràmits via Internet els ciutadans interessats han d’emprar un identificador d'usuari; IDCAT que poden obtenir al mateix Consell Comarcal, DNI-Electrònic, Certificat del CERES o d'altres proveïdors de certificats.

Amb la implantació de serveis com aquest, el Consell Comarcal de l’Anoia veu complert una part del seus objectius d’implantació de la finestreta electrònica en tots els racons del seu territori i donar compliment a una de les lleis 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Last modified: 5 de febrer de 2018