Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Una sessió del Consell Comarcal proporciona als professionals eines i recursos per informar i orientar els joves en qüestions acadèmiques

18 d'abril de 2012

Professionals de diversos àmbits, administracions i centres van participar el dijous 12 d’abril al Consell Comarcal de l’Anoia en una sessió formativa sobre com informar i orientar els joves en temes acadèmics. Organitzada pel Servei Comarcal de Joventut del Consell, amb el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat, la reunió de treball va proporcionar als participants eines i recursos per ajudar-los a informar i assessorar el col·lectiu juvenil en les qüestions que els demanden respecte al món acadèmic.

Cal destacar la varietat de professionals que hi van assistir, fet que va enriquir la sessió. Hi van prendre part tècnics i dinamitzadors de Joventut, d’Igualtat, d’Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, de Formació, d’Ensenyament, educadores socials i psicopedagogs, procedents de diversos Ajuntaments i centre educatius i del Consell Comarcal. Tots ells van participar activament en la sessió, que va anar a càrrec de formadores del CISEC, el Centre d’Informació i Servei a l’Estudiant de Catalunya.

Un dels temes que va despertar més demandes per part dels participants va ser l’actual itinerari acadèmic, que recull totes les sortides formatives que tenen els joves, tant si finalitzen l’ESO o no, com si decideixen fer Batxillerat o Cicles Formatius, o accedir a carreres universitàries... Els professionals de CISEC van resoldre els dubtes dels tècnics assistents respecte a un itinerari que sovint és complex.

La sessió formativa també va tenir una part pràctica. Les formadores de CISEC van posar damunt la taula alguns casos concrets (per exemple, el d’un estudiant sense l’ESO que vol accedir a un Cicle Formatiu) perquè els tècnics participants, dividits en grups, proposessin com informar-lo i orientar-lo.

Els participants van valorar molt positivament que s’ofereixi aquest tipus de formació a la comarca i que hi puguin prendre part tècnics de diversos àmbits.

Last modified: 5 de febrer de 2018