Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Principis bàsics de la Intel·ligència emocional

MÒDUL DE FORMACIÓ 1:  Principis bàsics de la intel·ligència emocional – 10 hores

OBJECTIU 

Interpretar els conceptes claus i diferenciar les diferents teories 

RESULTATS D'APRENENTATGE 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

 • Explicació de les claus essencials de la intel·ligència emocional
  • Adquisició d'autoconsciència emocional 
  • Presa de consciència per a l'autoregulació 
  • Gestió per a l'automotivació 
  • Utilització de les habilitats socials: empatia, escolta activa i assertivitat 
 • Definició de l'origen i les teories
  • Intel·ligències múltiples de Gardner 
  • Intel·ligència emocional de Goleman  

Habilitats de gestió, personals i socials 

 • Curiositat per la intel·ligència emocional i les possibilitats d'aplicació 
 • Compromís amb consolidar els diferents conceptes i teoria  

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: Identificació i gestió de les emocions – 10 hores

OBJECTIU 

Identificar les diferents emocions i la seva funcionalitat per gestionar-les de manera eficient, millorant el clima i la comunicació laboral, fomentant les relacions sanes 

RESULTATS D'APRENENTATGE 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

 • Identificació de les emocions
  • Coneixement de les emocions bàsiques 
  • Maneig de l'acceptació 
  • Domini de la resiliència 
  • Aplicació del perdó 
  • Formulació de la gratitud 
 • •    Gestió emocional i salut
  • Definició d'ecologia emocional 
  • Millora del clima i la comunicació laboral 
  • Construcció de relacions interpersonals saludables 

Habilitats de gestió, personals i socials 

 • Compromís amb la millora de l'habilitat de gestió de les emocions 
 • Responsabilitat en la creació d'entorns i relacions saludables 

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: Aplicació d'eines per a una bona gestió emocional – 10 hores

OBJECTIU 

Utilitzar diferents eines per a la gestió de les emocions i aplicar depenent dels diferents contextos

RESULTATS D'APRENENTATGE 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

 • Aplicació d'eines
  • Lideratge i l'efecte Pigmalió 
  • Disseny de la roda de la vida 
  • Diferenciació entre tinc vs trio 
  • Transformació de creences limitants 
  • Narració de la nostra història 
  • Canvi d'actitud 
  • Ampliació de l'autoestima 
  • Incorporació del mindfulness 

Habilitats de gestió, personals i socials 

 • Implicació i responsabilitat en el bon ús de cadascuna de les eines 

Modalitat:

Format:

Destinataris:

Municipi:

Duració: 30 hores

Data inici curs: 06/05/2024

Data fi de curs: 3 de juny de 2024

Adreça: Avinguda Europa, 7-9
Preinscripció a la formació